Posebna zahvala gre še Brigiti Šorli, dr.med , Inštitutu za anatomijo, Inštitutu za sodno medicino, Inštitutu za farmakologijo in Stomatološki kliniki Ljubljana